Uutiset

Viänäsiäkö myö ollaankii ?

18.10.2016

Tätä selvitystä tehdessäni olen yrittänyt ymmärtää syy seuraussuhteita perehtymällä tuolloiseen paikallishistoriaan ja yhdistämällä niitä geenitutkimuksesta saatavaan tietoon. Historiantakaiset esivanhemmat saadaan lopulta toivottavasti kiskottua esihistorian unohduksesta todellisiksi yksiköiksi. te

Syksyllä 2015 päätin selvittää haploryhmän ja verrata sitä Wegeliusten haploryhmään, jolloin selvisi ettemme ole samaa isälinjaa ja sukua. Wegeliusten haploryhmä on I, kun meidän se on N. Suomen yleisin dna haplo on N ja se esiintyy eniten Itä-Suomessa, kun I:tä esiintyy vastaavasti useammin Länsi-Suomessa. Miesten dna:ssa tapahtuu mutaatioita useammin kuin naisten.

Huhtikuussa 2016 itsestäni rapsuttelemalla uuden dna-näytteen lähetin laboratorioon ja tuloksen sain kesän korvalla toukokuun lopulla. Alustavat tulokset antoivat viitteitä lupaavasta isälinjasta, mutta aikaa meni elokuun loppuun yhdistäessäni historiatiedot tuloksiin ja niinpä tilasin kattavamman testin tulokset. Lupaavimmaksi osumaksi osoittautui Juho Väänänenensin  67:n markkerin tarkkuudella. Osumasta näkyy, että Vesa Matti Väänäsellä on suora isälinja Juho Väänäseen s. 1741 Kiihtelysvaarassa. Näkyy, että meillä on muutoksia kohdissa dys 391 Väänäsellä 11 ja minulla 12, dys 385ab Väänäsellä 11-13 ja minulla 11-14, dys 456 Väänäsellä 14 ja minulla 15, dys 534 Väänäsellä 16 ja minulla 17. Tip luku on 12 sukupolven kohdalla 91,5 joten sukulaisuus olisi ilmeinen. Tutkituilla Pohjois-Karjalan Väänästen sukuhaaroilla ja meillä Heikki Valpurinpojan jälkeläisillä näyttää olevan yhteisiä esi-isiä Kehvon (Siilinjärvi) Väänästen sukuhaaroihin 16 sukupolven takana eli keskiajan loppupuolella 1400-luvun ja 1500-luvun vaihteessa. Valitettavasti Vesa Matti Väänäsestä ei ollut tehty 111:n markkerin tutkimusta, joten vertailemalla muiden Väänästen 111 markkerin testeihin otaksuisin muutoksen samankaltaisiksi ja yhteinen esi-isä on sukupolvia kauempana kuin 67:n markkerin testi ensin osoittaa. Muita samankaltaisia osumia on suvuista Lajunen, Huttunen, Toivanen, kaikki lienevät myöskin vahvoja savolaisia sukuja. Väänäsistä on erikoisen monia osumia, koska he ovat ansiokkaasti tutkineet ja selvittäneet Y-DNA testeillä eri sukuhaarojen yhteyksiä.

Isälinjojen www.fidna.info taulukon vertailussa näkyvät DYS-tunnuksilla ne kohdat eli alleelit, joiden lukuarvoa vertaillaan. Lukuarvot tarkoittavat samaa Y-dna piirteen siinä samassa DNA-kohdassa, jonka koodinumerona on tuo DYS-tunnus. Mutaatio tarkoittaa kertautumismäärän muuttumista niin, että se isällä oli 11 ja yhdellä hänen pojistaan 12, tai myös alaspäin, toisessa DYS-kohdassa se isällä oli 24, mutta yhdellä pojistaan 23.

Käsitteet

Haploryhmä (haplogroup) = SNP-tason (single-nucleotide polymorphism) perusteella luokitellut ihmiskunnan isälinjojen pääryhmät. Mutaatiot koskevat emäsjärjestystä: yleensä esimerkiksi T muuttuu C:ksi tai päinvastoin, ja G voi muuttua A:ksi tai päinvastoin.             Haplotyyppi (haplotype) = STR (short tandem repeats) perusteella tehty yksilöllinen luokitus. Mutaatiot koskevat toistojaksoja, eli 10 voi muuttua 11:a tai 9:ksi, tai jopa 12:a tai 8:ksi. Geenitutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa tätä tasoa.                                         Haplotyyppisukupolvi (haplotype generation) = sukulinjan haplotyyppi joka eroaa edellisestä ja seuraavasta haplotyypistä yhden mutaation verran. Yhden mutaation syntyyn kuluva aika vaihtelee, joten kahdenperäkkäisen haplotyyppisukupolven välissä voi olla yksi todellinen sukupolvi tai kymmenen todellista sukupolvea.                                                 Sukulinja (genealogical lineage) = geenitutkimuksessa suora linja esi-isän haplotyypistä jälkeläisen haplotyyppiin, katten kaikki väliin jäävät haplotyyppisukupolvet.                         Markkeri (marker) = merkkitekijä. Geeni tai DNA:n jakso jolla on tietty arvo. Esimerkiksi DYS390 arvo suomalaisilla miehillä on yleensä 24.                                                             Kaksosmutaatio ( twin mutation) = mutaatio, jossa kaksi vierekkäistä locusta muuttuu yhdessä: esimerkiksi DYS464a,b = 14 14 > 15 15. Käsitellään yhtenä mutaationa silloin kun sukulinjassa ei esiinny sellaisia välimuotoja, joissa vain toinen olisi muuttunut.                   Tuplamutaatio (double mutation) = mutaatio, jossa yhden locuksen arvo muuttuu kerralla kaksi askelta: esimerkiksi DYS449 = 27 > 29. Käsitellään yhtenä mutaationa silloin kun sukulilinjassa ei esiinnyt välimuotoja ( eli arvoa 28).

Risto Piitulainen

14.06.2022Kotiseutumatka jatkoa....
14.06.2022PIITULAISTEN SUKUSEURAN KOTISEUTUMATKA 23.07.2022
17.01.2022Kotiseutumatka kesällä 2022
24.09.2021ISÄNNÄN VIIRI
20.08.2021UUSIN KIRJAMME ym.
03.07.2021KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2021
29.03.2021TILAA ENNAKKOON !
26.02.2021Sukuseuramme virallinen vaakuna
26.09.2020Virallinen vuosikokous ja sukujuhla 2021
14.05.2020PETROSKOIN MATKA PERUUTETTU !

Siirry arkistoon »